Imádságok a Krisztusfüzérhez

Miután megismerkedtünk az imafüzér gyöngyeinek ajánlott jelentéseivel (ill. saját magunk is megtaláltuk azt, ami számunkra fontos), máris egy nagyon egyszerű imádságra tud inspirálni, amire egy példát itt találhatunk (ezen az oldalon ide kattintva).

Ahogy megfogalmaztuk első gondolatainkat, köszöneteinket és kéréseinket, már el is gondolkodtunk a gyöngyök üzeneteiről, tehát már egy kis elmélkedés is történt, talán anélkül, hogy tudatosítottuk volna ezt magunkban.  Egyik legfontosabb tulajdonsága a Krisztusfüzérnek, vagyis Élet gyöngyeinek, hogy ez egy ima- és elmélkedő füzér. Vagyis nem előre meghatározott szavakat kell mondanunk (és ismételgetnünk) a gyöngyszemekre, hanem mivel azoknak mindegyiknek külön jelentésük van, ezért külön mondanivalókat is hordoznak. Nagyon személyes imádságokat tudunk így mondani. Szívesen teszünk közzé még jónéhány ima- és elmélkedés példát, és bővítjük is ezt a kínálatot honlapunkon (fel lehet iratkozni ritkán megjelenő email-hírlevelünkre is). És egy könyv kiadásával is készülünk, amelyben szintén lesznek imádságok. Íme tehát még néhány: 

 

Imádságok a füzér segítségével
  
(javaslatok, példák külön oldalakon):
   -
Jézussal imádkozunk  bővítve
     (
Beten wir mit Jesus
)
   -
Hitvallásunkkal

   -
Mai hiszekegy szavaival
   - Az irgalmas Istenhez
   -
Esténként
   -
egyházunkért, egyházközségünkért
   -
Mária által Jézushoz  
   -
imádságok füzérekéntbővítve
   és később jönnek újabb imádságok...

Elmélkedéseinkben Isten Szentlelke velünk lesz, és minden bizonnyal sokszor fogjuk tapasztalni, hogy szép és fontos indításokkal ajándékoz meg. Elmélkedéseinkhez felhasználhatunk sok mindent: egy szép képet, szentképet, szentírási olvasmányt vagy más lelki olvasmányt.

Amikor kifejezetten így személyes elmélkedéshez ülünk le, fontos, hogy csendet teremtsünk magunk körül és magunkban, nyugodt körülmények között tudjuk azt tenni; például meggyújthatunk egy gyertyát is. Teljesen szabadok vagyunk elmélkedéseinkben, az "isteni dolgokon való elgondolkodáson"; nem kell lelki kényszert éreznünk ahhoz, hogy minden egyes gyöngy jelentéséről ugyanazon alkalommal meditáljunk, elég csak akár egyről is. Az is könnyen előfordulhat, hogy olyan mélyen elidőzünk egy-egy témánál, hogy gondolatainkat már nem is irányítjuk tudatosan, hanem mintegy elmerülünk bennük. Ekkor valósul meg, vagy ekkor kezdünk el szemlélődve imádkozni.

 

Példa a Krisztusfüzérrel való első egyszerű imádsághoz

[Kezdjük most az Isten-gyöngyöt megelőző csend-gyönggyel:]  csendet teremtek magamban

Istenem, Te már akkor gondoltál rám, amikor szüleim talán még nem is ismerték egymást. Köszönöm, hogy örökké szeretsz engem. Szeretném, ha a legfontosabbá válnál az életemben. Segíts, hogy jobban szerethesselek!

Köszönöm, hogy megszülethettem, köszönök mindent, amit nekem ajándékoztál. Köszönöm, hogy egy szép életet álmodtál meg számomra!

Köszönöm, hogy keresztény lehetek, hogy hozzád tartozhatom, Jézus! Kérlek, vezess engem!

Hiányosságaim, gyengeségeim miatt nem zúgolódom, hanem a Te segítségedet kérem!

Szeretnék mindent rád bízni, teljes önátadásban élni!

Köszönöm a sok szeretet életem során, és szeretteimet!

Tölts el szeretettel minden embertársaim iránt! Adj bátorságot a tevékeny szeretetre!

Tölts el Lelkeddel! Gondolataiddal, örömöddel!

Hadd érezzem mindig jelenlétedet!

Adj erőt, hogy mások hitének növekedéséhez segíteni tudjak!

Bocsásd meg bűneimet! Adj erőt az élet nehézségeihez, amelyek rám várnak!

Várom, hogy színed elé léphessek az örökkévalóságban!