Az oldal vázlata:
A Krisztusfüzér eredetéről
A gyöngy mint régi szimbólum

A gyöngysor neve, nevei    
Az imafüzér mint program

Méltánonyos kereskedelembőlmegvásárolható 
A füzér használata

Facebook
linkek, kapcsolat,
prospektus  (Zusammenfassung)
Hírlevélre való feliratkozás

A füzér és a könyv megrendelhetõ (link)

Lényegretörő  híradások... (link1, link2)
Más cikkek a tárhelyünkön (link)

Tekintse meg a füzért bemutató tv-interjút... (link)

Tizennyolc gyöngy egy füzéren. Mindegyik gyöngynek külön jelentése van. Ez lehet egy jó gondolat, egy imádság, egy kérdés az életünkhöz. A gyöngyfüzér az egész életutunk vezérfonala is lehet. Kézzelfoghatóvá teheti a hitünket. Az elmúlt években a Krisztusfüzér sok embernek segített elmélyülni, a kereszténységet újra felfedezni. Felfoghatjuk úgy is, mint egy hordható katekizmust (hitünk foglalatát), egy egyszerű eszközt, ami a lelki életünkben segít nekünk.

Miért gyöngyök?
Szépségük és ritkaságuk miatt évszázadok óta ékszernek is használja az ember. Anyagi értékén túl lelki jelentése is van, hiszen a formája a tökéletességet jelenti. Néhány indián népnél az élet szimbóluma. Az őskeresztényeknél a gyöngy az Istenkereső lelket szimbolizálta. Ősi egyházi szöveget Jézusról írták ezt: "Isten értékes és egyedülálló gyöngyszeme". A Biblia utolsó könyve szerint a mennyei Jeruzsálem kapui gyöngyökből állnak, a tizenkét kapu tizenkét gyöngyből: mindegyik egy-egy gyöngy (Jel 21,21); a kapu pedig arra való, hogy annak segítségével eljussunk Isten dicsőségének világosságába - a Krisztusfüzér is 12+6 (6 csend-gyöngy) gyöngyből áll. Így ez a gyöngysor egy út akar lenni saját magunk belső világához és Istenhez, és a legnagyobb közbenjárónk Krisztus által (vö. 1Tim 2,5).
   
Az igazgyöngyök keletkezésének tartalmas története van: ha egy homokszem kerül egy élő kagylóba, a kagyló egy gyöngyöt képez azért, hogy megvédje magát, ennek növekedése akár 20 évig is eltarthat, mire a kívülről átlagos kagyló egy csodálatos gyöngyöt hordoz a belsejében. A gyöngyhalászok a tenger mélyén akár ezer kagylóból csak egyben találnak egy igazán értékeset.
Jézus is beszélt a gyöngyről: "Az Isten országával úgy van, mint a kereskedő, aki igazgyöngyöt keresett, és amikor egy értékeset talált, eladta mindenét és megvásárolta azt" (Mt 13,45).

Gyöngyökkel imádkozni?
Rohanó világunkban, ahol állandóan információk, hírek és képek érnek el bennünket, jót tesz csendben leülni és gondolkodni, elmélkedni, imádkozni. Ahogy újjainkkal a gyöngyökhöz érünk, megnyugtatnak és segítenek bennünket. A gyöngyök segíthetnek megtalálni önmagunkat és közelebb kerülni hitünkhöz, Istenünkhöz.
 (kép forrása: ld. irodalom/1.) Honnan származik?
Imafüzérek majdnem minden vallásban vannak. Számunkra a legismertebb a rózsafüzér, de pl. az iszlám vallás füzére (Misbaha) Isten 99 nevének dicséretéhez segíti az imádkozó embert, vagy a keleti vallásban a csotki (chotki) segítségével Jézus irgalmáért fohászkodhatunk. A Biblia nyitottságra tanít bennünket: „Énekeljetek új éneket az Úrnak!” – ugyanígy szívesen kell fogadnunk az új imádságokat is. Különösen nagy segítséget jelenthet ez annak, aki valóban keresi és „szomjazza az Istent”, aki mindent megtesz, hogy szebb és változatosabb imaélete legyen. A Krisztusfüzér gondolata egy svéd evangélikus püspöktől származik: Martin Lönnebo mikor Görögországban járt (1996-ban), akkor megcsodálta a többi keresztény vallás gazdagságát, hogy milyen sok tárgy segít nekik közelebb kerülni Istenhez: ikonok, rózsafüzérek, gyertyák... Az a vágy ébredt fel benne, hogy ő is még jobban szeretne imádkozni, de jó lenne még valamilyen segítség hozzá.  Majd egy vihar következtében napokig egy kis görög szigeten ragadt; ekkor először a keresztény hitről szeretett volna egy könyvet írni, de ahogyan a görög halászok gyöngyfüzérét nézegette, az jutott eszébe, hogy Krisztus az igazi mentőöv az élethez, a legértékesebb a világon. És papírjára elkezdett gyöngyfüzért rajzolni. Majd először "Megváltó-füzérnek" nevezte a gyöngyöket. Hazatérve készített magának ilyet gyöngyfüzért és szép gondolatokat, imádságokat fűzött hozzá. Egyre több hívő ember szeretett volna magának ilyen füzért, és egyre jobban elterjedt. 
   
Több nevet is kapott: hazájában, Svédországban Megváltó-füzérként (ill.koszorú) ismerik, de elterjedt egy másik név is hozzá: Az élet gyöngyei; Norvégiában és Dániában Krisztusfüzérnek nevezik, Finnországban pedig imafüzérnek vagy imagyöngyöknek. Nagy áttörést jelentett, hogy 2003-ban az első német ökumenikus egyházi napon mint minden keresztény vallás számára ajánlott új imádságként mutatták be, és egy újabb nevet is kapott: A hit gyöngyei (Perlen des Glaubens). Azóta számtalan keresztény egyházközségben, sok katolikus plébánián használják a Krisztusfüzért. Például hivatalosan terjeszti és ajánlja a hamburgi katolikus érsekség Lelkipásztori Tanácsa és más püspökségek is, Ausztriában is. Lelkigyakorlatokat, szemináriumokat szerveznek, hogy a gyöngysor segítségével egy újabb lehetőséget nyújtsanak a hívőknek színesebben imádkozni. Sok plébánián a bérmálkozókat ennek segítségével vezetik a szentség felvételéhez, vagy van külön gyermek-program is már. Magyarországon is szerveztek már katolikus lelkigyakorlatokat a gyöngyfüzér gondolatmenetének megfelelően, vagy ez ihlette az ún. Gyöngyök útja zarándokút elnevezését is. Mi a Krisztusfüzér elnevezést használjuk inkább, és ehhez szíves támogatását kértük Lönnebo püspöknek és a szerzői jogakat intéző Verbum Kiadónak;  tehát engedélyünk  van  arra, hogy Magyarországon is két névvel ismertethessük meg a füzért (a kérésükre szerepel az oldal alján a jogi megjegyzés); a Krisztusfüzér-név méltó módon fejezi ki az imafüzér eredeti célját és első megnevezését. "Az élet gyöngyei" név mellett használjuk tehát a Krisztusfüzér nevet, valahogy úgy, mint a svédek is:  Megváltófüzérként (Krisztusfüzér), és Élet gyöngyeiként is nevezik. Egyébként a németek egy köztes megoldást választottak: ők nem akarták élet gyöngyeiként nevezni, mivel ez náluk sokfelé a rózsafüzért jelenti, hanem: A hit gyöngyeiként nevezik. 

Egy külön oldalon (kattins ide...) megismerkedhetünk a gyöngyök jelentésével. Ebben is belső szabadsága van a füzért használónak; a a katolikus keresztények például a ráhagyatkozás-gyöngynél Máriára is gondolhatnak, mint példaképre; a második titok-gyöngynél pedig az Oltáriszentségre. Ez a katolikus jelleg jelenik meg néhány itt található Jézus-imádságnál is (kattins ide...). A másvallású keresztények e két gondolat nélkül használják általában a füzért. Sőt akár a nemkeresztények is lelki örömmel tudják kezükbe venni, tehát az Istent kereső emberek, és ők természetesen nem Jézussal imádkozzák végig, ezért is alkalmazzák a füzérre máshol "az élet gyöngyei" elnevezést is.  (Még néhány szempont az elnevezéshez itt...).Életed gyöngyeivé válhat…
Minden egyes gyöngy jelképez valami nagyon fontosat az emberi élet mélységeiből. Ahhoz, hogy neked is segíteni tudjon ez a füzér, tisztáznod kell magadban, hogy mit, milyen dolgokat tartasz fontosnak és mi tartozik igazán az életedhez: pl. Isten, önmagad,  a szeretet (szeretteid), a természet, a segítségnyújtás, az egészség, vagy az örök élet stb. Ha ez megvan, minden egyes fontos területet az életedben (vagy céljaidat) azonosítsd be az egyik gyönggyel. Ezek után a Krisztusfüzér egy-egy gyöngyszeme ezekre tud majd emlékeztetni;  segít tehát azokon elmélkedni, azokat megimádkozni. Ha ezek életed gyöngyeivé válnak, akkor az imafüzér egyre nagyobb segítséget és örömet jelenthet majd számodra. Például megírhatjuk ennek segítségével saját életimádságunkat – így válik egzisztenciális értelemben Az élet gyöngyeivé.

Krisztus életútjának állomásai  
Mivel ez egy ima- és elmélkedőfüzér,  vagyis a többi imafüzértől nagy mértékben különbözik abban, hogy nincs előírva semmilyen imádság hozzá, ezért megszámlálhatatlan imádkozási lehetőséget nyújt. Ahogyan tükrözik az emberi élet állomásait, úgy jelentik a gyöngyök a második isteni személynek, az emberré lett Jézus Krisztusnak életútját is, így válik Krisztusfüzérré, és Jézus életén elmélkedve, és imádságokat mondva egyre közelebb kerülhetünk Őhozzá és ezáltal sok lelki örömet tartogat az imafüzér a keresztények számára. Láthatjuk tehát a füzér gazdag lehetőségét, mely ugyanúgy segítséget tud adni az önmagát és az Istent kereső embernek, katekumeneknek pl., mint a mélyen vallásos keresztény embereknek; sőt a különböző keresztény felekezetek mind használhatják (akár más-más súlyponttal), így válhat bárhol az ökumenikus egységre törekvés imaeszközévé is (ahogy erre Németországban, Svédországban stb. példákat láthatunk).
Az imafüzér, mint program
A Krisztusfüzér – Élet gyöngyei magyarországi elterjedésének első lendületét a Gyöngyök útja adta, melyen a mai napig imádságos zarándokutakat szerveznek, ahol menet közben egy-egy állomásnál megállva imádkozhatunk. Az imafüzér elterjedésének második lendületét szeretné szolgálni jelen ismertetőnk is, és egyéb kiadványok (könyv, cd, honlap), melyek a Hit évében indulnak útjukra. A gyöngyök jelentései keresztény hitünk egy-egy fontos fejezetét is jelentik, így szellemi-lelki utat is bejárhatunk vele (pl. lelkigyakorlatot) vö.: német nyelvterületen Hit gyöngyeinek is hívják. Ez akár egy egyházközségi lelki programra is inspirálhat minket (lásd ehhez egy egyházközségi példát itt... - ennél az oldalnál jeles előadók elmélkedéseit is megtaláljuk).
 
  Méltányos kereskedelemből
származó gyöngysorok

Aki vásárolni szeretne eredeti Krisztusfüzért, az méltányos kereskedelem (fair trade, Fairer Handel) által tud hozzájutni. Mi is ez? Egy olyan szervezet, amely igyekszik a kereskedelem nagy hasznát kikapcsolni és a harmadik világban előállított termékekért közvelenül a termelők kapják meg a megfelelő díjat, hogy méltó módon élhessenek az elmaradott országokban is. Az üveggyöngyöket így egy indiai faluban készítik (Agara), a drágább kő-füzéreket pedig Brazíliában.
Az indiai gyártást a fair trade-en belül a "Tara-projekt" támogatja, és a mellékelt képen látjuk a projekt egyéb jótéteményét is az indiai gyerekeknél.  Most már lehet rendelni a gyöngyökből, bővebben 
itt talál információkat...

Hogyan használjuk a füzért?
Erre nincs semmilyen előírás, mint más imafüzéreknél. Sokféle ötlet létezik és az a fontos, hogy mindenki megtalálja azt, ami neki a legjobb (erre maga Lönnebo püspök bátorít minket). Akár más sorrendben is imádkozhatunk, mint amit a gyöngyök mutatnak, vagy egy-egy nap, egy-egy reggel vagy este éppen csak egy gyöngyszemet választ ki valaki (és az ahhoz tartozó imát). Például, amikor gondok és nyugtalanság gyötör, vedd a kezedbe a kék-gyöngyöt, ölts fel gondolatban egy kék palástot és időzz el így; ha katolikus vagy, akkor különösen kérheted Mária segítségét, és békét kapsz az Úrtól; ha valamilyen szükség kínoz, valakiért imádkozni akarsz, vedd elő a második piros gyöngyöt... Néha az is elég, ha csak az arany-gyöngyöt megfogod és a jelenlévő Istenre gondolsz... (Természetesen nem szabad mágikus erőt kölcsönözni a gyöngyöknek, sem valamilyen keleti ezotérikus dologgal összekeverni - itt csupán arról a tiszta szeretetről van szó, mint amikor valaki a rózsafüzért vagy a keresztet szorítja meg a kezében...)

Ezeken az oldalakon néhány példát találhatunk a használatra, vagy önmagunk is kitalálhatunk módszereket, a lényeg, hogy egy eszköz van a kezünkben, ami arra hivatott, hogy egyéni imaéletünket segítse. Nem kell belső kényszert érezni még arra sem, hogy minden nap használjuk, jóllehet sok ember teszi már így.
Ha megosztjuk egymással tapasztalatainkat (családban, egyházi közösségben, fórumon), sokat gazdagodhatunk általa.Prospektus a Krisztusfüzérhez (A4-es lapra lehet kinyomtatni, két oldalasan.) Három féle méretben (tartalmuk nem teljesen azonos):
   
      nyomtatáshoz    külső oldalbelső oldal,    külső oldalbelső oldal,
  Prospektus német nyelven:   Faltblatt
                                              
 
Szórólap a könyvhöz:

                                       
Hírlevélre, ill. emailes listánkra való feliratkozás
(néha hírt adunk újabb imádságokről, könyvről, cd-ről stb.) 
Ha kér értesítést, kattintson a gombra, majd megjelenik egy új ablak, ahol elküldheti a kérését. 


Kövessen a facebook-on!, ossza meg gondolatait!, ajánlja másoknak is!
    www.facebook.com/Krisztusfuzer
 
Felhasznált irodalom:
1. Mit den Perlen des Glaubens leben (Herausgeber: Amt für Öffentlichkeitsdiens der Nordelbischen Ev.-Luth.Kirche in Zusammenarbeit mit der Pastoralen Dienst im Erzbistum Hamburg, 2008.)
2. Perlen des Glaubens Wekstattbuch (Dr. Kirstin Faupel-Drevs, 2010.)
3. Perlen des Lebens (Carolina Welin, Carolina Jahonsson; Graphicom, Italien 2008.)
4. CD-Perlen des Glaubens (von Clemens Bittlinger, 2007.)
5. Ewig nahe - Exercitien mit den Perlen des Glaubens (Dr. Kirstin Faupel-Drevs, 2010.)
6. Wie das perlt...! - Firmvorbereitung (Kösel-Verlag, München 2008.)
7. www.perlen-des-lebens.de

8. http://webshop.verbumforlag.se/fralsarkrans_start
Szeretettel ajánljuk még:
- Mit Kindern die Perlen des Glaubens entdecken (Brigg
Pädagogik Verlag, Augsburg 2012.)
- Az élet gyöng
yei (Kiadó:"Kató és Fivére", 2005.)
- Az élet gyöng
yei - Zarándokkönyv (Kiadó:"Kató és Fivére", 2006.)

Hasznos linkek:
- A magyar Gyöngyök útja zarándokút

- Az imafüzér: svéd oldala, német, angol, finn, lengyel
- okostelefonhoz imaprogram: android, ipod

Pearls of Life TM & (C) Verbum Förlag AB, Svédország. Minden jog fenntartva.

Az oldalt készítette: Varga Péter katolikus plébános,
Irgalmas Jézus Katolikus Plébánia  -  Vecsés
kapcsolat: info{kukac}krisztusfuzer.hu, üzenetrögzítő (normál tarifával): 06213110149